تبلیغات
شبح ادم گریز - متر

متر

دوشنبه 25 مرداد 1389 07:57 ب.ظ

نویسنده : شبح ادم گریز

شبح یك متر گذاشته بود كنار برای اندازه گرفتن قد و قواره ی آدمها.
نه ان قد و قواره ای كه در ظاهر میبینیم كه هر چه كوتاه تر پر ادعاتر و هر چه دیلاق تر احمق تر .نه.این یكی فرق میكرد .
متر را كه بدست میگرفت قد و اندازه محبت آدمها را دقیق و حسابگرانه به خوبی میسنجید و با كمی ضرب و تقسیم و جمع و تفریق ،ریا و دروغ و غرورو  غیره ذلك را كم و زیاد میكرد وبعد به شدت عكس العمل های مختلف و حساب نشده نشان میداد .
مثلا گاهی با تمام وجود كلمات نا هماهنگ رابه سر و صورت طرف تُف میكرد یا دندان قروچه ای چیزی تحویلش میداد وگاهی هم از  سر شوق همانطور كه بغلش كرده بود از لُپ هایش گازكی میگرفت و خیره به صورت او كه چهار شاخ نگاهش میكرد ،ریز ریز میخندید و گاهی حتی از شدت ریز ریز خندیدن غش و ضعف میكرد .
اینطور بود كه شبح و مترش هر بار تنها و تنها تر شدند و شبح بی نوا مجبور شد صبح تا شام ،خودش را به دقت و حدت متر كند عكس العمل های جانانه اش را به خودش نشان دهد.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -