تبلیغات
شبح ادم گریز - بی نام و نشان

بی نام و نشان

دوشنبه 29 شهریور 1389 11:42 ب.ظ

نویسنده : شبح ادم گریز

شبح در عالم واقع دوستان دیوانه اش چندان هم زیاد نیستند . شاید چون همیشه سردیش را سرژوشی كرده به جنونی كه گاه به گاه یخه اش رو میگیرد .گاه به گاه ؟نه خیلی  گاهی مدام و مدام. حتی باهم دست به یخه میشوند.

شبح این روزها دلش هوای سر زدن به آن قبر سوت و كور ته ِ ظهیرالدوله كرده كه یكی از آن دیوانه ها كه لباس دوستی سخت برازنده اش است یك روز ِ پاییزی پیدایش كرد .پیدا كرد ؟نه به نظر بر عكس میرسد .به نظر صاحب قبر خوب همراهان جدیدش راپیدا كرده .قبر ِ آخری كه برگهای بالای سرش هم از سقوط كردن بر رویش ابا دارند .
از آنهایی كه هیچ كس و در هیچ دفتری جز اسم و فامیل مختصر و مفید هیچ چیزی از آن ثبت نشده.از انها كه سنگ ساز  خسیسیش امده حتی سال ِ مرگش را بر رویش حك كند .
شبح سخت دلش هوای قبر بی نشاط ِ نشاط را كردهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -